• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

13 listopada 2019

o godz. 16.00

 Zebranie z rodzicami

Aktualności

I Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Niemieckiego

W dniu 15 maja 2019 r. odbył się  I Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Niemieckiego zorganizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach.  W konkursie uczestniczyli uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej , klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich.

Uczeń naszej szkoły Marek Warowny  z klasy III Technikum Ekonomicznego zajął  III miejsce w konkursie w kategorii szkół ponadpodstawowych. Nasz laureat  wyrecytował wiersz pt. „Die Heimkehr” von  Heinrich Heine. Wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również nagrody.

Za przygotowanie ucznia do konkursu podziękowanie otrzymała  Pani Jolanta Krauze.

Rekrutacja 2019/2020

CHCIAŁBYŚ SIĘ UCZYĆ W NAJLEPSZEJ SZKOLE, ALE NIE WIESZ DO JAKIEJ SIĘ ZAPISAĆ?

u Nas w Szkole znajdziesz:

  • II Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 3 lata dla uczniów po gimnazjum i 4lata dla uczniów po szkole podstawowej, kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem świadectwa maturalnego. W szkole przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, geografia i drugi język do wyboru.

 Potem można kontynuować kształcenie na wybranych wyższych uczelniach lub różnego typu szkołach policealnych.

 

  • Technikum Budowlane (4letnie dla absolwentów gimnazjum, 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych)

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

technika budownictwa  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie murarz-tynkarz lub betoniarz-zbrojarz.

technika inżynierii sanitarnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

  • Technikum Ekonomiczne  (4letnie dla absolwentów gimnazjum, 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych)

 Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

 technik ekonomista  - absolwent  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Konkurs "Bliżej pszczół"

W dniach 28-29 marca 2019 dwie uczennice naszej szkoły:
Daria Kazimierczak z kl. 2LO i Renata Piechota z kl.3LO znalazły się wśród 28 uczniów z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego III edycji Konkursu "Bliżej pszczół" organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.
 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 15 marca 2019 w siedzibie Wojewódzkiego Oddziału PCK odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w którym wzięła udział uczennica klasy 3 LO Emilia Walasek. Emilia pokonała pozostałych uczestników w etapach szkolnym, regionalnym i reprezentowała uczniów powiatu ryckiego w Lublinie. Gratulujemy!

GÓRA GROSZA 2018

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie"

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leon Wyczółkowskiego w Rykach po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza” przeprowadzaną w dniach 27.11.2917r.-02.01.2018 r.

Trwa akcja Szlachetna Paczka!

 

Szkolny Klub Wolontariusza organizuje zbiórkę artykułów żywnościowych

( m.in. słodycze, kakao, konserwy mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mąka, mleko w proszku, olej)

oraz artykułów chemicznych.

Zebrane produkty zostaną przekazane uczniom naszej szkoły

i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Akcja trwa do 5 grudnia 2018r.

 

I Ty możesz zostać darczyńcą, bo przecież w każdym z nas tkwi moc czynienia dobra…

Kurs języka angielskiego na Malcie

Od września 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” nasza szkoła realizuje międzynarodowy projekt „Rozwój nauczycieli" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry w zakresie języka obcego oraz wykorzystanie zdobytych umiejętności w późniejszej pracy z uczniem, a także wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako placówki realizującej założenia traktatowe Unii Europejskiej oraz rozwój osobowościowy nauczycieli.

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2018 r. odbył się wyjazd zagraniczny na Maltę, podczas którego nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych – Katarzyna Rosołowska, nauczyciel historii – Ireneusz Szlendak oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych – Mirosław Walaszek, uczestniczyli w kursie językowym
w szkole językowej Maltalingua School of English w mieście St. Julians.

Warsztaty z "Europracy"

W dniu 28.11.2018r. uczniowie klas trzecich Technikum Ekonomicznego i Technikum Budowlanego uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Monikę Mieleszko – konsultantkę punktu Eurodesk Polska z Lublina. Lekcje dotyczyły  „Europracy”, czyli tematyki związanej z zatrudnieniem w Unii Europejskiej.

KONKURS TŁUMACZENIOWY

Dnia 22.11.2018r. przeprowadzony został VII Wewnątrzszkolny Konkurs Tłumaczeniowy.

Zadaniem uczestników było przetłumaczenie oryginalnego tekstu z wybranego wcześniej języka – angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na język polski. W konkursie wzięło udział 45 uczniów naszej szkoły. 20 z nich dokonało tłumaczenia  tekstu z języka angielskiego, 13 wybrało przekład z języka niemieckiego, a 12 język rosyjski.