• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++
projekt 2
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Walentynki

 

 

Aktualności

IV semestr

Terminy zjazdów IV semestru 

 

 • 17-18 luty
 • 3 - 4 marca
 • 17 -18 marca
 • 7 - 8 kwietnia
 • 21 - 22 kwietnia
 • 12 - 13 maja 
 • 26 - 27 maja
 • 9 - 10 czerwca
 • 16 - 17 czerwca

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

 

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

 

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020

Karnawał

Od 22 stycznia trwa Karnawał w naszej szkole. Codziennie na długiej przerwie odbywa sie dyskoteka.

W piątek 26 stycznia przychodzimy w strojach karnawałowych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

podsumowanie projektu

 

"MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ"

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego

II Liceum Ogolnóksztalcace

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

„WYJAZDY”

7 grudnia 2017r.

godz. 14.00

realizowanego ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

na zasadach programu Erasmus +

Sektor Edukacja szkolna Akcja 1:

„ Mobilność Edukacyjna – Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

Zapraszamy

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

oraz koordynatorzy projektu

 

Tydzień Kariery

 W dniach 0d 16 – 20 października 2017 r. odbył się w naszej Szkole ,,Tydzień Kariery”

przeprowadzony w ramach  IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,

organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej,

pod patronatem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

 

Ogólnopolski   Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich  i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

 

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 15 września odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 roku uroczyście rozpoczęliśmy rok 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Naszej Szkole jak zazwyczaj rozdano bardzo dużo nagród i dyplomów. Nagrody Starosty wręczyła p. Małgorzata Grzechnik - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych naszym najlepszym uczniom:

 • Michalina Szymanek uczennica klasy 3BTE ze średnią 5,33, zachowanie bardzo dobre
 • Sochal Adrian uczeń klasy 2TB ze średnią 5,13, zachowanie wzorowe
 • Monika Gągała uczennica klasy 2TB ze średnią 5,07, zachowanie wzorowe
 • Agata Jaszczyk uczennica klasy 3ATE ze średnią 5,0, zachowanie wzorowe
 • Emilia Walasek uczennica klasy 1LO ze średnią 5,0, zachowanie wzorowe
 • Wiktor Wardal uczeń klasy 2LO ze średnią 5,0, zachowanie bardzo dobre

podsumowanie projektu edukacyjnego,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?",

W dniu 13.06.2017 odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego ,,Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?", którego adresatami byli uczniowie I LO im. Marii Skłodowskiej Curie oraz  ZSZ Nr 2 w Rykach im. Leona Wyczółkowskiego. Działanie prowadzili nauczyciele fizyki Marianna Szpakowska, Monika Dziubak, Marzena Rozborska i Zbigniew Filiks. 

„Bezpieczne wakacje 2017”  to był motyw przewodni kolejnej części spotkania poświęconej bezpieczeństwu uczniów w różnych sytuacjach życiowych, w tym bezpieczeństwu nad wodą.