• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 

Aktualności

Rekrutacja 2018/2019

CHCIAŁBYŚ SIĘ UCZYĆ W NAJLEPSZEJ SZKOLE, ALE NIE WIESZ DO JAKIEJ SIĘ ZAPISAĆ?

u Nas w Szkole znajdziesz:

  • II Liceum Ogólnokształcące

Nauka w liceum trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem świadectwa maturalnego. W szkole przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, geografia i drugi język do wyboru.

 Potem można kontynuować kształcenie na wybranych wyższych uczelniach lub różnego typu szkołach policealnych.

 

  • Technikum Budowlane

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

technika budownictwa  - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie murarz-tynkarz lub betoniarz-zbrojarz.

technika inżynierii sanitarnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych

technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - dodatkowo uczeń technikum uzyskuje kwalifikację zawodową w zawodzie montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

  • Technikum Ekonomiczne

 Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie tytułu:

 technik ekonomista  - absolwent  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia 

 

XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się finałowy etap XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego.

Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do pogłębiania i aktualizowania wiedzy o integracji europejskiej, o kulturze, historii, tradycjach państw Europy, oraz powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego. Instytucjami patronującym i wspierającymi merytorycznie konkurs były : Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.
Fundatorem nagród w konkursie był Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Jagiełło.

II MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUŁAWACH

W dniu 11 kwietnia 2018r.

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F.D. 

Kniaźnina w Puławach, przy ul. Wróblewskiego 11 odbył się

I Konkurs Recytatorski English Words Out Loud.

Nasza uczennica – Emilka Walasek z klasy II LO zajęła II miejsce w kategorii klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne recytując fragment utworu pt. „The Witches” (Roald Dahl).

Gratulujemy sukcesu!

X spotkanie z twórczością Czesława Miłosza

15 marca 2018 odbyło się X spotkanie z twórczością Czesława Miłosza. Konkurs recytatorski odbył się pod patronatem p. Anny Dominiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Dęblinie.

 II miejsce zajęła  Milena Ostrzyżek a wyróżnienie Katarzyna Kalbarczyk 

W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział recytatorzy z Dęblina, Ryk, Puław i Stężcy, którzy startowali w kategoriach szkół średnich oraz gimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice:

Monika Gągała kl. III TB i Katarzyna Kalbarczyk kl. III TB przygotowane przez panią Agnieszkę Głodnicką

Milena Ostrzyżek z kl. IV B TE przygotowana przez p. Agatę Olek.

 Przed ogłoszeniem wyników przewodnicząca jury podkreśliła, że poziom recytacji w tym roku był bardzo wysoki.

Tym bardziej cieszy fakt zajęcia przez naszą uczennicę – i zdobycia wyróżnienia przez Katarzynę Kalbarczyk .

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Nagrodzeni przez Starostę sportowcy szkoły

22.02.2018 Leszek Wójcik i Katarzyna Majchrzak uczniowie naszej szkoły oraz Mariusz Nastalski nauczyciel wychowania fizycznego otrzymali nagrody pieniężne od starosty ryckiego za osiągnięcia sportowe w 2017 roku.Starosta Stanisław Jagiełło nagrodził także naszą szkołę pucharem za zwycięstwo w klasyfikacji powiatowej w kategorii szkół średnich oraz zajęcie 12 miejsca w województwie lubelskim. Gala odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Ogółem przyznano pięć nagród dla sportowców i jednego trenera/organizatora sportu
Podczas uroczystości wystąpił m.in. nasz zespół Saddenly.

 

ENGLISH WORDS OUT LOUD

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim z języka angielskiego
ENGLISH WORDS OUT LOUD organizowanym przez ZSO Nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

Eliminacje szkolne odbędą się 15 marca 2018r. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego.

SZKOLNY KONKURS TŁUMACZENIOWY

 Dnia 23 listopada 2017r w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbył się Konkurs Tłumaczeniowy z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Z przyjemnością ogłaszamy, że tegorocznymi zwycięzcami Szkolnego Konkursu Tłumaczeniowego są:

Miejsce

J. angielski

J. niemiecki

I

Szymon Jędrych 3 TE

Kinga Zalech II TE

II

Mikołaj Mazur 2 TB

Jakub Lewiński II ALO

III

Ewelina Baca 2 LO

Patrycja Osial II ALO

 

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom,

a laureatom serdecznie gratulujemy.

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego - NOWOCZESNE OŚRODKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RYCKIM

 

Zespól Szkół Zawodowych nr 2 i. Leona Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie        NOWOCZESNE OŚRODKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RYCKIM

 

W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie:13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30

Beneficjent: Powiat Rycki

Wartość Projektu: 3 599 771,13 zł

Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł

Wkład własny: 627 418,46 zł

 

Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego.

GÓRA GROSZA 2018

GÓRA GROSZA 2018

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie"

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leon Wyczółkowskiego w Rykach po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza” przeprowadzaną w dniach 27.11.2917r. do 02.01.2018 r.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

 

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

 

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020